Kilometervergoeding bedragen 2022-2023

Kilometervergoeding bedragen 2022-2023

Uw werknemers die zakelijke reizen (dienstreizen, vergaderingen, opleiding, service, leveringen, enz.) maken met hun persoonlijke voertuig, hebben recht op vergoeding van de kosten voor deze reizen. Deze reiskosten kunnen forfaitair of op basis van bewijsstukken worden vergoed. 

De geldende wetgeving

De FOD Financiën beschouwt de forfaitaire vergoedingen die aan de werknemers worden toegekend voor het gebruik van een persoonlijk voertuig (auto, motor of bromfiets) voor hun dienstreizen, als eigen uitgaven van de werkgever die worden bepaald aan de hand van ernstige en overeenstemmende criteria, voor zover zij de vergoedingen van dezelfde aard die de Staat aan zijn personeelsleden toekent, niet overschrijden. De werkgever hoeft het bedrag van de aan zijn werknemers vergoede kosten dus niet te verantwoorden.

Het maximumbedrag van deze forfaitaire kilometervergoeding bedraagt 0,4170 euro per afgelegde kilometer voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023; het bedrag van deze vergoeding stijgt als gevolg van de stijging van de brandstofkosten ten opzichte van mei 2021. Dit officiële bedrag staat in circulaire nr. 705 van de FOD Strategy & Support, gepubliceerd op 27 juni 2022.

De voordelen van flexibele vergoedingen voor zakenreizen

In een tijd waarin het mobiliteitsvraagstuk voor iedereen centraal staat, is het essentieel geworden om na te denken over de alternatieven die werkgevers en werknemers ter beschikking staan. De individuele auto is niet langer het enige antwoord op de vraag naar dagelijkse verplaatsingen. 

Lage-emissiezones maken de toegang tot steden ingewikkelder, files op alle uren verlengen de reistijden, exploderende brandstofprijzen drukken op de begroting en voortdurend veranderende belastingen leiden tot onzekerheid en hogere kosten.

Voor werkgevers staat er veel op het spel:

  • Eco-verantwoordelijkheid
  • Aantrekkelijkheid van de jongere generatie
  • Kostenvermindering

Ook voor werknemers is het belang groot:

  • Flexibele werktijden
  • Tijdsbesparing
  • Koopkracht
  • Beter evenwicht tussen werk en privéleven

Werknemers en bedrijven hebben er vandaag immers belang bij om reiskostenvergoedingen te ontvangen, zodat ze beter gebruik kunnen maken van hun bedrijfsreizen, alternatieven voor de privé-auto kunnen bevorderen en zo de inflatie van de energieprijzen, die onze koopkracht uitholt, beter kunnen compenseren. 

Wat zijn alle mogelijke reiskostenvergoedingen ?

In België staat het federale kader een groot aantal vergoedingen voor bedrijfsreizen toe. In absolute zin komen alle vervoerswijzen voor compensatie in aanmerking. Wist u bijvoorbeeld dat wandelen of fietsen in aanmerking komt voor een specifieke uitkering?

Er zij echter op gewezen dat aan deze werkgeversinterventies een bijzondere sociale en fiscale behandeling is verbonden.

Ongeacht de reisgewoonten van een werknemer zijn reiskostenvergoedingen van bedrijven een krachtige hefboom om de inflatie te bestrijden, meer keuzemogelijkheden te bieden, maar bovenal milieuvriendelijk gedrag van werknemers aan te moedigen en te belonen.

Trouwens, u hebt waarschijnlijk het nieuws gehoord: “De regering heeft een budget van 240 miljoen vrijgemaakt om de kilometervergoeding voor fietsen te verhogen en te veralgemenen”, een artikel in Le Soir van 1/04/22.

Wacht dus niet langer en ontdek moeiteloos alle mogelijke voordelen voor al uw werknemers met Komon.

Maak een afspraak via onderstaande link.

 

 

neem contact met ons op om de mobiliteit van uw bedrijf te verbeteren