vaak gestelde vragen

 

Onderneming

 • Hoe lang zal het duren ?

  In 2 minuten zijn al uw in aanmerking komende reizen gecentraliseerd in de toepassing en klaar om naar het sociaal secretariaat of het boekhoudkundig secretariaat te worden gestuurd voor betaling.

 • Hoe worden de gegevens beheerd ?

  Komon houdt zich strikt aan de Europese verordening betreffende het beheer van persoonsgegevens (RGPD). Gebruikersgegevens zijn 100% geanonimiseerd.

 • Voldoet de oplossing aan de wettelijke vereisten ?

  De oplossing is gebaseerd op de geldende wettelijke bepalingen en maakt gebruik van de specifieke schalen van uw sector (CP & CCT). Als uw verplichtingen veranderen, wordt u automatisch verzocht uw polis aan te passen aan de nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld indexering).

 • Gaat het me meer kosten met mijn sociaal secretariaat ?

  Nee, niets meer, want uw sociaal secretariaat factureert per loonstrook, dus het forfaitaire bedrag dat u vandaag betaalt zal hetzelfde zijn bij Komon.

  Ook uw administratieafdeling zal blij zijn dat ze geen tijd meer hoeft te besteden aan het één voor één verzamelen en beheren van ritten zoals onkostenrekeningen. Alle informatie is nu gestructureerd en beschikbaar op één plaats

Werknemer

 • Moet ik mijn reizen verantwoorden om een uitkering te krijgen ?

  Ja, want de onderneming moet de gemaakte reizen kunnen verantwoorden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van een belastingcontrole. Maar geen paniek, u hoeft uw reizen niet dagelijks in te voeren, dat doet KOMON voor u!

 • Kan ik andere KM-toelagen dan fietsen gebruiken en/of combineren ?

  Ja, er zijn verschillende belastingvrije vergoedingen zoals carpoolen, lopen en telewerken. Het hangt ervan af welke manieren van reizen door uw bedrijf worden vergoed.

 • Moet ik mijn reizen voor een bepaalde datum declareren om mijn uitkering aan het eind van de maand te ontvangen ?

  Ja, want het bedrijf moet de informatie hebben voordat het uw salaris kan uitbetalen. Met KOMON is deze taak echter 100% automatisch voor u en het bedrijf.

 • Wie zal dit alles betalen?

  De werkgever betaalt de KOMON-oplossing (5 euro/werknemer) bovenop uw uitkeringen (die niet belast worden). Dus jij als werknemer hoeft niets te betalen.